您现在的方位: 网站 >>  >> 其他语种 >> 正文

越南语白话电话服务

作者:佚名    文章来历:本站原创    更新时刻:2018/4/15
越南语白话电话服务
Tôi bị mất ví tiền rồi,làm thế nào bây giờ?
Bà phải đến ngay đồn công an mà báo chứ.
Nếu có kẻ trộm vào nhà ăn cắp thì làm thế nào?
Thì phải bấm ngay số điện thoại 110.
Số điện thoại ấy là đơn vị gì?
Đó là trung tâm trực ban của công an(cảnh sát dân sự) thành phố,chuyên trách bảo vệ trị an.
Thành phố lớn thế này,họ đến sao kịp?
Trung tâm trực ban sẽ báo ngay cho công an khu phố xảy ra vụ án.
Nếu xảy ra vụ án lớn thì giải quyết thế nào?
Bấm ngay số điện thoại 110,xe công an sẽ nhanh chóng tới ngay hiện trường.
Nếu xảy ra những vụ án cháy nhà, cháy rừng v.v. thì làm thế nào?
Thì xin bấm số máy 119,lúc nào cũng có người nhận điện thoại.
Cũng chỉ 3 số thôi à?
Đúng, đó là số điện thoại của Đội cứu hỏa thành phố.
Muốn hỏi tình hình thời tiết cũng có thể hỏi qua điện thoại à?
Đúng,xin bấm số máy 121,bà cũng sẽ nhận được sự trả lời đầy đủ.
À,cuộc sống hiện nay quả là thoải mái,thuận tiện.
Ngành dịch vụ ngày càng phát triển, đúng là ta vì mọi người,mọi người vì ta.
Nghe nói cước phí điện thoại chuẩn bị hạ giá phải không?
Đúng một trăm phần trăm,sẽ được giảm 40 đến 50%.
Hoan hô.
怎样学好越南语白话
越南语白话打电话

越南语白话电话服务:http://www.021lunwen.com/Article/qtl/201804/56782.html
】【手机版】【材料下载】【站内搜索
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: